optiekzaak Decraene

Opdrachtgever
optiekzaak Decraene
Locatie
Bellegem
Jaartal
2014

Een nieuwe optiekzaak trekt de aandacht als handelsfunctie op een perceel waarvan het straatbeeld voordien bepaald werd door een bestaande molenromp die is opgenomen als bouwkundig erfgoed.

Een zwart bouwblok, dat de optiekzaak en bijhorend bureel herbergt, gaat als ‘hoofdbouw’ a.h.w. de concurrentie aan met de wit geschilderde molen-romp,
met behoud van de waardigheid van beide bouwwerken.
Door de kopse gevels volledig te beglazen ontstaat een imposante openheid, zowel van binnen naar buiten als van buiten naar binnen.
Precies die openheid die de optiekzaak wil uitstralen.
Gescheiden door een glazen overgangsgedeelte wordt aan het hoofdgebouw vervolgens een veel lager doch kleurrijk bijgebouw gekoppeld met nevenfuncties als sanitair, keukengedeelte enz.

Vervolgens linkt een betonschijf, uitgestrekt over een groot gedeelte van het terrein, als een soort omhulsel de verschillende ontstane bouwvolumes aan elkaar,
waardoor alle bouwblokken a.h.w. van uit de betonschijf omhoog rijzen.

a3 ontwerpburo
a3ontwerpburo
info@a3ontwerpburo.be
Adres
Jules Baertstraat 3, 8510 Bellegem
Telefoon
0032 56 / 25 82 21