Uitbreiding 1 Woning D-D

Opdrachtgever
Uitbreiding 1 woning met veeartspraktijk
Locatie
Bellegem
Jaartal
2005

Een uitgestrekte, alleenstaande woning bestaat uit een aaneenschakeling van verschillende bouw"blokken", telkens van een plat dak voorzien.
De woning dient van een uitbreidingsvolume voorzien te worden.

Er wordt geopteerd om een soort voorzetgevel in te planten, ter plaatse van de uit te breiden zone, die zich zodanig uitstrekt dat een nieuwe achtergevel van de woning ontstaat.
Het betreft een betonnen voorzetgevel waarachter enerzijds een volledige glasinvulling wordt opgesteld tot tegen de bestaande achtergevel keuken, waardoor het betrekken van de binnenruimte op de omgeving maximaal wordt, en waardoor anderzijds het bestaand middelvolume als het ware wordt omhuld, alsof dit bestaand bouwvolume doorheen de betonwand breekt.

Aldus ontstaat een sterkere relatie, een zeker spanningsveld, tussen deze verschillende volumes.

a3 ontwerpburo
a3ontwerpburo
info@a3ontwerpburo.be
Adres
Jules Baertstraat 3, 8510 Bellegem
Telefoon
0032 56 / 25 82 21